Thiết kế nội thất chung cư MHDI 104m2 Hoàng Quốc Việt